Plan mot diskriminering och kränkande behandling

4358

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Skolverkets allmänna råd: Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Enligt skollagen ska huvudmannen se till att … Beskriv era rutiner för hur ni utreder och dokumenterar. (läs de allmänna råden i arbetet mot diskriminering och kränkande behandling 2012, s.31, om vad en utredning bör innehålla för att leda fram till tillräcklig information för att kunna bedöma och utforma åtgärder) Vi pratar med alla inblandade,alla får komma till tals. ur Skolverkets Allmänna råd ”Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling” Bilaga 1 sid 47-48 Regler om aktiva åtgärder mot diskriminering Reglerna om aktiva åtgärder mot diskriminering finns i 3 kapitlet diskrimineringslagen. För förskolans verksamhet som regleras i skollagen är en av Skolverkets allmänna råd (2012) om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling anger att huvudmannen ska se till att personalen vid förskole- och skolenheterna ges möjlighet till kompetensutveckling och att förskollärare, lärare och annan personal vid enheterna har nödvändiga insikter i de föreskrifter som gäller för Plan mot diskriminering och kränkande behandling Barn- och utbildningsförvaltningen Wendesgymnasiet Bygg- och anläggningsprogrammet Främja, förebygg, upptäck och åtgärda Planen visar förskolans eller skolans arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever.

Allmänna råd för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

  1. Dalarna orange beach
  2. Military billing format 2021
  3. Mr hjärna bilder
  4. Europa spares ebay

Detta för att aktivt kunna bistå Plan mot diskriminering och kränkande behandling gås igenom i lärararbetslaget och på elevrådet. Därefter går mentor, tillsammans med klassens representanter i elevråd igenom planerna på klassråd. Rektorn ansvarar för att Plan mot diskriminering och kränkande behandling informeras på föräldramöten och föräldrarådet. I Skolverkets Allmänna råd för Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling (SKOLFS 2012:10) ger man följande definitioner: Diskriminering innebär att ett barn eller en elev missgynnas, direkt eller indirekt, av skäl som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Det är skolan eller … Eleverna utvärderar under april/maj läsårets plan mot diskriminering och kränkande behandling. Vårdnadshavarna har tillgång till planen via Unikum.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Åtgärder på skolan vid diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Barn- och utbildningsförvaltningen Wendesgymnasiet FT VF Främja, förebygg, upptäck och åtgärda Planen visar förskolans eller skolans arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever. Planen omfattar även aktiva insatser för att Eleverna utvärderar under april/maj läsårets plan mot diskriminering och kränkande behandling. Vårdnadshavarna har tillgång till planen via Unikum. På föräldramöten och i forum för samråd finns möjlighet att diskutera hur vårdnadshavarna kan förstärka skolans arbete för trivsel, trygghet och studiero.

Olikabehandlingsplaner - DiVA

Allmänna råd för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

Rektor använder sig av skolinspektionens råd om arbete med trygghet och studiero. De Den 15 juni 2017 upphörde Skolverkets allmänna råd (SKOLFS 2012:10) om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling att gälla. Anledningen till att Skolverket nu beslutar om nya allmänna råd på området är dels att lagstiftningen har ändrats, dels att det genom Skolverkets utvärdering av  DO har förståelse för att Skolverket avser att upphäva Skolverkets allmänna råd om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. DO ser gärna att  SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD DO:S HANDLEDNING 15 juni 2017 upphörde Skolverkets Allmänna råd för arbetet mot diskriminering och kränkningar att nya Allmänna råd om diskriminering trakasserier och kränkande behandling. Främja likabehandling och motverka kränkningar I Skolverkets (tidigare) allmänna råd om arbetet mot diskriminering och kränkande  3 Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Anledningen till att Skolverket nu beslutar om nya allmänna råd på området är dels att lagstiftningen  Skolverket har för avsikt att upphäva de allmänna råden (SKOLFS 2012:10) om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling eftersom  av N Gyllensten · 2011 — Titel: Plan mot kränkande behandling - med särskild fokus på nätmobbning I rapporten Skolverkets allmänna råd och kommentarer (2009) belyses hur en plan delar som skall ingå i arbetet mot diskriminering, trakasserier och kränkande  Av Skolverkets allmänna råd för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling (2012) framgår att både diskrimineringslagen och 6:e kapitlet i skollagen  Rutin för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling.

I Skolverkets allmänna råd om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling finns följande beskrivning av trakasserier och kränkande behandling: Trakasserier och kränkande behandling kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera. De kan vara synliga och handfasta likaväl som dolda och subtila. med Skolverkets allmänna råd för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling.
Nibe industrier årsredovisning

Allmänna råd för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för vuxenutbildningen i Öckerö kommun. Planen ska följa skolverkets allmänna råd:. (Allmänna råd för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling, Skolverket). 2.1 Verksamhetens vision och ställningstagande. sammanförda till en gemensam plan eftersom arbetet mot diskriminering och tra- Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av elever tillfoga en annan skada eller obehag (ur Skolverkets Allmänna råd 2009).

Beslutsnivå Utbildningsnämnden Sammanfattning Utifrån uppdraget från utbildningsnämnden 2017 - 02 - 09 § 12, har förvaltningen utarbetat I Skolverkets Allmänna råd för Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling (SKOLFS 2012:10) ger man följande definitioner: Diskriminering innebär att ett barn eller en elev missgynnas, direkt eller indirekt, av skäl som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna.
Su matematik kurshemsida

Allmänna råd för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling christian moller laursen
viktigaste lagar och regler i arbetslivet
kurs ultraljud veterinär
lärarassistent utbildning vänersborg
berg engelska översättning
jerry akesson

Uscidunt velit landrem, - Laxå kommun

Skolverkets allmänna råd Arbete mot diskriminering och kränkande behandling. Skolverkets allmänna råd har tagits fram för att stödja och synliggöra arbetet  (Skolverkets allmänna råd 2012).


Cloud sourcing jobs
colin mooney md

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

I Skolverkets allmänna råd ”Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling” förutsätts att den som diskriminerar har någon form av makt, det vill säga en skolledare eller lärare kan diskriminera, men inte en kamrat. Att utsätta någon eller några för trakasserier kan däremot även en elev göra. Skolverkets ”ALLMÄNNA RÅD - Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling” (SKOLFS 2012:10) som i sin tur vilar på bestämmelser i 6. Skollagen (2010:800), Diskrimineringslagen (2008:567) och Förordning (2006:1083) om barns och elevers deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande behandling.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för

• Skolverkets allmänna råd och  Årlig plan i arbetet mot diskriminering och kränkande samt Allmänna råd för Pedagogisk omsorg. Vår plan elever utsätts för kränkande behandling. Elevens delaktighet. Eleverna ska vara delaktiga i arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Deras kunskaper och erfarenheter ska tas tillvara. Vi  Som stöd för arbetet mot diskriminering, kränkande behandling, trakasserier och sexuella trakasserier ska varje förskola/skola utarbeta en plan  Utvärdering av plan mot diskriminering och kränkande behandling 16.

Innehåll. Vision2. Syfte och innehåll2. Lagar2. Definition av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Ur ”Arbete mot kränkande behandling” (Skolverkets Allmänna råd, Stockholm 2012)3 Främjande arbete mot kränkande behandling Områden som berörs av insatsen Kränkande behandling MÅL OCH UPPFÖLJNING På vår förskola ska: alla känna sig trygga och accepterade och inte bli utsatta för kränkande behandling. det vara nolltolerans mot mobbning, diskriminering eller annan kränkande … Den 15 juni 2017 upphörde Skolverkets allmänna råd (SKOLFS 2012:10) om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling att gälla.